CatálogoEsta sección ofrece unha serie de recursos para facilitar a procura de material bibliográfico. Así, á espera dun catálogo propio automatizado e de consulta en liña, proporciónase ligazóns a dous importantes catálogos que permiten localizar unha parte da colección da biblioteca. Así mesmo, móstrase unha listaxe das publicacións periódicas en curso que se poden consultar previa petición.
 • Catálogos colectivos
 • Recursos de acceso á información e documentación
 • Hemeroteca da Biblioteca

Catálogos colectivos

Galiciana é a biblioteca dixital de Galicia impulsada pola Secretaría Xeral de Cultura dá Xunta de Galicia e xestionada pola Biblioteca de Galicia. A través desta ligazón pódese acceder aos números dixitalizados do Boletín Eclesiástico do Bispado de Tui que engloban os anos 1859 a 1899.

 

O Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico ( CCPB) recolle a descrición e localización de libros e outros fondos bibliográficos, depositados en bibliotecas e institucións españolas públicas ou privadas, que pola súa antigüidade, singularidade ou riqueza forman parte do Patrimonio Bibliográfico Español.

Acceder ao fondo antigo rexistrado da biblioteca


Recursos de acceso á información e documentación

É unha das maiores bases de datos de contidos científicos en linguas iberoamericanas e conta con diversos recursos documentais: artigos de revistas, artigos de obras colectivas, libros, actas de congresos, recensións bibliográficas, teses doutorais.

Ofrece unha ampla oferta editorial do noso país no que ao libro relixioso refírese e que inclúe unha interesante diversidade de contidos que van desde a Teoloxía á Espiritualidade ou a Filosofía, desde a autoaxuda ou a superación á literatura, sen esquecer outros temas de carácter educativo.

Repositorio institucional aberto da Universidade Pontificia de Salamanca.


Hemeroteca da Biblioteca

Desde a biblioteca presentamos este novo servizo de publicacións periódicas que ten como obxectivo dar a coñecer as revistas con subscrición que recibimos na biblioteca tanto en soporte papel como en dixital e, así mesmo presentar as que recibimos grazas ao intercambio co Anuario do Instituto Teolóxico “Telmus”.


Publicacións periódicas de consulta exclusivamente en liña

 • Scripta Theologica. Publica artigos e revisións bibliográficas de teoloxía bíblica e sistemática, de patrología e de liturxia. Promove un enfoque interdisciplinar e presta atención aos temas teolóxicos de actualidade.
 • Vida Nueva Digital.  Semanario de información relixiosa que pretende ser unha voz comprometida dentro da Igrexa. 

Publicacións periódicas de consulta en sala (formato papel)

Algunhas destas publicacións poden ser consultadas tamén a través de Internet en repositorios institucionais abertos (como a SUMMA da UPSA).

BOLETÍN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (BOCE)

 • Editado polo Secretariado Xeral da Conferencia Episcopal Española desde 1984. Publícase semestralmente.

BÍBLICA. 

 • Publicado desde 1920 polo Instituto Bíblico Pontificio en Roma, Biblica é unha revista de investigación e aparece catro veces ao ano. Está dedicado aos estudos bíblicos sobre o Antigo e o Novo Testamento, e a literatura intertestamentaria, e abarca campos de investigación como a exégesis, a filoloxía e a historia.

CONCILIUM. Revista internacional de teología

 • Revista internacional de teoloxía para estar ao día na renovación da fe cristiá con información fiel e crítica das novidades que xorden no mundo e no momento actual. Publicación bimestral.

CUADERNOS CJ CRISTIANISMO Y JUSTICIA

 • Os cadernos abordan aquelas cuestións fundamentais que afectan na actualidade ao diálogo fe e justicia.

CUADERNOS DE BIOÉTICA

 • É o órgano oficial de a Asociación Española de Bioética e Ética Médica, publica cuatrimestralmente artigos e recensiones bibliográficas sobre todas as áreas da bioética: fundamentación, ética da investigación, bioética clínica, biojurídica, etc.

CUADERNOS SALMANTINOS DE FILOSOFÍA. Consultar en SUMMA (UPSA)

 • Cadernos salmantinos de filosofía, publicación editada pola Universidade Pontificia de Salamanca, é unha Revista científica de investigación filosófica a cargo da Facultade de Filosofía da mencionada Universidade.

ECCLESIA

 • Revista española pioneira na información eclesial desde o ano 1941. Pertence á Conferencia Episcopal Española.

EDUCATIO CATHOLICA

 • Educatio Catholica é unha publicación periódica composta de catro números ao ano e editada pola Pontificia Academia Theologiae

EL OLIVO. Centro de Estudios Judeo-Cristianos

 • Documentación e estudos para o diálogo entre xudeus e cristiáns.

ENCRUCILLADA : revista galega de pensamento cristián

 • Desde o inicio da súa andaina foi dirixida polo teólogo e académico Andrés Torres Queiruga, teólogo e profesor da Universidade de Compostela, que segue á frente da Asociación Encrucillada. Actualmente é dirixida por Pedro Castelao, teólogo e profesor da Universidade Comillas.

ESTUDIOS BÍBLICOS

 • É unha revista cuadrimestral editada pola Universidade San Dámaso en colaboración coa Asociación Bíblica Española. Desde 1929 é a revista de referencia dos estudos bíblicos en España e unha das máis prestixiosas no seu campo a nivel internacional.

GREGORIANUM

 • Editado pola Universidade Gregoriana, foi creada en 1920. Participou en todos os debates que a Igrexa católica Romana ha coñecido durante máis de oitenta anos. A revista publica obras cientificamente válidas e inéditas sobre a Sacra Escritura, Teoloxía (fundamental, dogmática, patrística, moral), Espiritualidade e Filosofía.

HELMÁNTICA : revista de filología clásica y hebrea

LUMIEIRA: revista galega de pastoral

MORALIA

 • Inicia a súa andaina histórica o ano 1963. “Moralia” ao ser a única revista en lingua castelá dedicada exclusivamente aos problemas morais, vén encher o baleiro de publicacións neste ámbito.

ORAR.

 • Guía para seguir e orientar polo camiño da oración cristiá.

PALABRA: revista mensual sobre Iglesia y cultura.

PERIÓDICA DE RE CANONICA

 • Ademais dos estudos canónicos e a investigación, a revista publica comentarios sobre as sentenzas e decretos da Firma Apostólica.

RAZÓN Y FE

 • É unha revista que, desde principios do século XX, ofrece reflexións sobre o momento social, cultural, político, económico e eclesial de España e América, destacando feitos que suxiren unha palabra, cunha actitude crente, comprometida co humanismo e a liberdade respectuosa.

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CANÓNICO

SACRUM MINISTERIUM. Publicación interrumpida.

SAL TERRAE: revista de teología pastoral

 • É unha revista de teoloxía pastoral de a Compañía de Jesús, con vocación de servizo eclesial e social, que combina o rigor e a divulgación nos artigos que publica.

SALMANTICENSIS

 • É unha revista científica de investigación teolóxica a cargo da Facultade de Teoloxía da mencionada Universidade.
 • Pódese consultar nesta ligazón SUMMA (UPSA)

SELECCIONES DE TEOLOGÍA

 • Selecciona e condensa os mellores artigos de Teoloxía publicados nas revistas de todo o mundo. Promovida polo Instituto de Teoloxía Fundamental (Facultade de Teoloxía de Cataluña).

SEMINARIOS

 • Sobre os ministerios da Igrexa. Edita Instituto Vocacional “Mestre Ávila”.

TEOLOGÍA Y CATEQUESIS

 • Revista fundada en 1982 e publicada pola Facultade de Teoloxía san Dámaso.

VIDA NUEVA

 • Semanario de información relixiosa que pretende ser unha voz comprometida dentro da Igrexa.

VIDA RELIGIOSA

 • É unha publicación periódica, animada polos Misioneiros Claretianos, dirixida aos consagrados e consagradas do mundo enteiro. Con máis de setenta anos de vida, a revista chega hoxe a máis de oito mil cincocentas comunidades duns noventa países e é a máis difundida no seu xénero en todo o mundo.

Publicacións periódicas recibidas a través de Intercambio con “TELMUS”

Anales Valentinos (antes Escritos del Vedat). As revistas “Anales Valentinos” e “Escritos del Vedat” únense nunha soa revista, iniciándose unha nova serie que leva a cabeceira de “Anales Valentinos” e o subtítulo “Escritos del Vedat”. Edita a Facultade de Teoloxía San Vicente Ferrer.
Anuario de Derecho Canónico. Biblioteca UCV San Vicente Mártir (Valencia).
Auriensia. Publicación anual do Instituto Teolóxico “Divino Maestro” da Diócesis de Ourense.
Compostellanum. Revista da Arquidiocese de Santiago de Compostela.
Conferencia Episcopal Española (Boletín)
Estudios Mindonienses. Teñen como principal punto de mira a diocese e as cidades de Mondoñedo e Ferrol, coa súa contorna.
Facies Domine. Revista alacantina de estudos teolóxicos.
Isidorianum. Revista de Estudos Eclesiásticos Superiores do Centro de Estudos Teolóxicos (CET) de Sevilla.
Giennium: revista de estudos e investigación da Diocese de Xaén.
Ius Canonicum. Revista xeral de Dereito canónico e de Dereito eclesiástico editada pola Universidade de Navarra.
Nivaria theologica. Revista editada polo Instituto Superior de Teoloxía das Illas Canarias “Virxe de Candelaria”
Proyección: teología y mundo actual. Editada pola Facultade de Teoloxía de Granada.
Studia cordobensia. Revista de Teoloxía e Ciencias Relixiosas dos centros académicos da Diocese de Córdoba.
Studium legionense. Edita o Centro Superior de Estudos Teolóxicos, Seminario Maior de León.
Trinitarium. Revista de historia e espiritualidade trinitaria.
Monte Corbán. Revista do Instituto Teolóxico de Monte Corbán de Santander.